Κυρ, 23 Φεβ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Μπορεί Δημοτική Α.Ε. να επιβάλει τέλη για κατασκευές και είσοδο στα Κοιμητήρια;

24/1/2020

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία κατάργησε δικαίωμα που επέβαλε σε συγγενείς θανόντων για κατασκευή μνημείου, καθώς εξαρχής δεν είχε αρμοδιότητα επιβολής του.

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής στις 22.1.2020, στο Συνήγορο του Πολίτη υπεβλήθη αναφορά πολίτη που διαμαρτυρήθηκε, επειδή υποχρεώθηκε να καταβάλει σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ποσό ύψους 150,00 € προκειμένου να επιτραπεί σε μαρμαρογλύπτη η είσοδός του στο Κοιμητήριο για να κατασκευάσει μνημείο.

 

Η Δημοτική Α.Ε., σε έγγραφό της προς το Συνήγορο ανέφερε ότι Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προβλέπει την κατ΄ αποκοπή είσπραξη του συγκεκριμένου ποσού για κάθε κατασκευή ταφικού μνημείου.

Εισπράττεται δε, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για την αντιμετώπιση των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων της.

Στο ίδιο έγγραφο διευκρινίζεται ότι, ο Δήμος εισπράττει τέλη και δικαιώματα για τον ενταφιασμό των αποβιωσάντων, χωρίς όμως να εισπράττει τέλη για την κατασκευή μνημείων και για την άδεια εισόδου των εργοληπτών κατασκευαστών αυτών.

 

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος απηύθυνε έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο ζήτησε τις απόψεις του επί του θέματος, εκφράζοντας τη θέση ότι, Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες δεν έχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν τέλη και δικαιώματα που μόνο οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν, κατόπιν σχετικής πρόβλεψης στον Κανονισμό Κοιμητηρίων που ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ακολούθως, το Τμήμα Εσόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε έγγραφό του υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ίδρυση και συντήρηση των κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων, κάθε δε έσοδο που σχετίζεται με την καθαυτό λειτουργία τους, οφείλει να προσδιορίζεται σε σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Κατόπιν τούτων, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τη Δημοτική Α.Ε. την κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος, δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται να το εισπράττει.

Η Δημοτική Α.Ε., ανταποκρινόμενη στο αίτημα, ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή ότι εφεξής παύει να εισπράττει το συγκεκριμένο ποσό.